Życzenia Walentynkowe

Dla Tej, którą kocham,
Dla Tej, którą czczę,
Dla Tej, której pragnę,
Dla Tej, o której śnię.

1/17